HEI

B&U konsulent

Jonas Wendelbo Nielsen
61126219

Dommerkontakt

Jette Petersen
30326798

Formand

Flemming Friis
25543908

Kampfordeler 11:11

Jette Petersen
30326798

Kampfordeler 5:5

Jette Petersen
30326798

Kampfordeler 8:8

Jette Petersen
30326798

Kampfordeler Indefodbold

Jette Petersen
30326798

Kampfordeler Old-boys

Jette Petersen
30326798

Kasserer

Peter Graversen

Klub-CMS ansvarlig

Jonas Wendelbo Nielsen
61126219

KlubOffice-ansvarlig

Jette Petersen
30326798

Old boys

Kåre Kiel Simonsen
61717196 / 61717196

Sekretær

Suzanne Møller
24788465

Spillercertifikatansvarlig

Jette Petersen
30326798

Log ind