Horsens Freja

Børneformand

Tina Jeanette Hansen
53320982

Børneudviklingstræner

Manish Skjønnemann
22346167

Børneudviklingstræner

Jeppe Mølgaard
60658452

DBU Børneklub-ansvarlig

Tina Jeanette Hansen
53320982

Dommerkontakt

Erik Rasmussen
60239680

Formand

Tine Agnes Larsen
60231976

Herresenior

Jesper Jensen
25295635

Kampfordeler 11:11

Erik Rasmussen
60239680

Kampfordeler 8:8

Erik Rasmussen
60239680

Kampfordeler Indefodbold

Erik Rasmussen
60239680

Kampfordeler Old-boys

Erik Rasmussen
60239680

Kasserer

Belinda Jensen
31315260

Klub-CMS ansvarlig

Peter Strømkjær Hansen
53320981

KlubOffice-ansvarlig

Erik Rasmussen
60239680

Kontingentopkræver

Belinda Jensen
31315260

Kvinder

Jesper Jensen
25295635

Spillercertifikatansvarlig

Belinda Jensen
31315260

Log ind