DBU Sjælland har nu udvalgt de frivillige, der fremover skal sidde i DBU Sjællands faste udvalg og grupper. Det er grupper og udvalg som alle har en vigtig funktion for unionens arbejde, og som alle besættes af frivillige.

Der er tale om følgende  grupper og udvalg:

Bortset fra Appelinstansen, Disciplinærudvalget, Drengeindrangeringsgruppen og Pigeindrangeringsgruppen er de forskellige grupper- og udvalgsmedlemmer, blevet udvalgt efter en åben søgning.

Den åbne søgning løb fra d. 1. november 2021 til og med d. 25. november 2021. Den søgning kan du læse mere om her.

DBU Sjællands bestyrelse har i valget af de pågældende personer lagt vægt på både kompetencer og diversitet. I den forbindelse dækker diversitet over størrelsen på de klubber de repræsenterer, medlemmernes personlige egenskaber samt geografisk spredning i DBU Sjællands område. 

Dette for at sikre en så bred repræsentation af de sjællandske klubber i vores frivillige streng som muligt.

Den endelige sammensætning blev vedtaget af DBU Sjællands bestyrelse d.  13. december 2021.  

Medlemmer af DBU Sjællands udvalg og grupper gældende fra januar 2022.

Appelinstans (ikke åben søgning)
Henrik Funder Kristensen (Formand)
Hans Munch
Finn Machenhauer

Appelinstansens koordinator er Kristoffer Okholm-Naut, der kan kontaktes på telefon 4634 0739 eller mail kona@dbusjaelland.dk.

Disciplinærinstans (ikke åben søgning)
Finn Moseholm (Formand)
Palle Knudsen
James Marius Keiwe

Disciplinærinstansens koordinator er Kenneth Friis Nielsen, der kan kontaktes på telefon 4634 0746 eller mail keni@dbusjaelland.dk.

Drengeindrangeringsgruppen (ikke åben søgning)
Bent Jørgensen (Formand)
Preben Dalgaard
Frank Blaase

Drengeindrangeringsgruppens koordinator er Thomas Lesly Rasmussen, der kan kontaktes på telefon 4634 0736 eller mail tler@dbusjaelland.dk.

Pigeindrangeringsgruppen (ikke åben søgning)
Signe Abildå (Formand)
Peter Skov

Pigeindrangeringsgruppens koordinator er Thomas Lesly Rasmussen, der kan kontaktes på telefon 4634 0736 eller mail tler@dbusjaelland.dk.

Træneruddannelsesgruppen
Michael Juul (Formand)
Peter Baun Madsen
Per Venzel
Carsten Ginnerup Jensen
Klaus Tølbøll

Træneruddannelsesgruppens koordinator er Kirsten Christensen, der kan kontaktes på telefon 4634 0731 eller mail kich@dbusjaelland.dk.

Seniorudvalget
Tom Pedersen (formand),
Michael Nordkvist,
Steen Kristensen
Kennet Petersen
Jimmi Vaarskov

Seniorudvalgets koordinator er Søren Hørslev Nordtorp, der kan kontaktes på telefon 4634 0745 eller mail sohn@dbusjaelland.dk.

Ungdomsudvalget
Jens Larsen (formand),
Karsten Stig Alnor
Conni Olsgaard
Morten Stokholm
Jens Peter Ørregaard

Ungdomsudvalgets koordinator er Andreas Larsen, der kan kontaktes på telefon 4634 0732 eller mail anla@dbusjaelland.dk.

Børneudvalget
Kim Møller (formand)
Jørgen Andersen
Christina Nyboe Kaiser
Helene Roslev
Nicoline Lynn
Finn Galtheen

Børneudvalgets koordinator er Frederik T. Løwenstein, der kan kontaktes på telefon 4634 0777 eller frel@dbusjaelland.dk.

Futsalgruppen
Steven de Oliveira Schumann (formand)
Martin Madum
Allan Jensen
Trine Freck

Futsalgruppens koordinator er Thomas Lesly Rasmussen, der kan kontaktes på telefon 4634 0736 eller mail tler@dbusjaelland.dk.


Dommerudvalg
Steen Jensen (formand)
Henrik Sams
Tonni Ristorp
Elvir Hadzidulbic

Dommerudvalgets koordinator er Jesper Kunst, der kan kontaktes på telefon 4647 3501 eller jeku@dbusjaelland.dk

Dommerindrangeringsgruppe
Claus Jessing (Formand)
Thomas Lind
Jan Kofod
Lars Gerner (talent)
Bill Rene Hansen (talent)

Dommerindrangeringsgruppens koordinator er Jan Pedersen, der kan kontaktes på telefon 2279 9678 eller janp@dbusjaelland.dk

Udviklerindrangeringsgruppe
Philip Gojko Pilipovic (formand)
Thomas Lauritsen
Kim Hansen
Claus Meller

Udviklerindrangeringsgruppens koordinator er Niels Ringvig, der kan kontaktes på telefon 6046 1241 eller niri@dbusjaelland.dk

HR- Dommeruddannelsesgruppen (Dommerstreng)
Trine K. Westhoff (formand)
Ole H. Sørensen
Jens Egsgaard
Gert Smistrup
Martin A. Lauridsen
Stig Grander

Dommerudvalgets koordinator er Jesper Kunst, der kan kontaktes på telefon 4647 3501 eller jeku@dbusjaelland.dk


DBU Sjælland vil gerne benytte lejligheden til at byde alle ambassadører velkommen. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer, til gavn for sjællandsk og dansk fodbold.